Wild swimming in the city is also known as urban swimming. A phenomenon, which occurs in an increasing number of European cities. “It rejuvenates the city”, says Koen Cobbaert, photographer and urban swimmer from Molenbeek. He travels around with his girlfriend Inez Kaukoranta. Together they document the ideal urban swim locations. “From within the water you see the city in another perspective. Swimming slows down time, gives us an escape from our technology-dominated life”. Anna Van Hoof provided the captions.

Map with Urban Swimming Locations:
http://goo.gl/Iq2nw1

[NL] Finland is dé topbestemming als het aankomt op zwemmen in open water. Zuiver water en rust; er is gemiddeld één meer per zes inwoners. (Helsinki, Sompasaari met Merihaka op de achtergrond, een district van Helsinki)
[EN] Finland is the best destination when it comes to swimming in open water: pure water and tranquillity. It boasts on average one lake per inhabitant. (Helsinki, Sompasaari with Merihaka in the background, a district of Helsinki).

[NL] In open lucht voelen zwemmers zich vrijer. Er is ruimte voor dingen die niet aan te raden zijn onder het toezicht van een redder in een publiek zwembad. Het is echter moeilijk een sigaret droog te houden tijdens het zwemmen. (Brugge, Langerei)
[EN] Swimming in open water makes you feel free. There is space to do things that are not possible under the supervision of a lifeguard in a public swimming pool. It is nevertheless difficult to keep a cigarette dry while swimming. (Bruges, Langerei)

[NL] In Nijmegen wordt er niet echt gezwommen. Het vrachtvervoer op de Waal is te imponerend om je ver in het water te wagen. Hier blijft het bij pootjesbaden en fijn zand tussen de tenen. (Nijmegen, Ooyse Schependom)
[EN] There is barely any swimming In Nijmegen (Netherlands). The cargo boats on the Waal River are too impressive to enter far into the water. Many limit themselves to paddling and feeling the sand between their toes. (Nijmegen, Ooyse Schependom)

[NL] In het water van de haven in Kopenhagen zwemmen naast mensen ook zeehonden. (Kopenhagen, Grundejerforeningen Havnestads Havnepark)
[EN] Aside from people also seals enjoy the water in the Copenhagen harbour. (Copenhagen, Grundejerforeningen Havnestads Havnepark)

[NL] Op de zwemtochten langs Christiansborg in Kopenhagen komen duizenden zwemmers af. (Kopenhagen, Knippelsbro)
[EN] Thousands of swimmers are attracted to the swim tours along Christiansborg Palace in Copenhagen. (Copenhagen, Knippelsbro).

[NL] Voor de Triënnale van 2015 ontwierp Atelier Bow-Wow een drijvende structuur die thematisch aansloot bij de recente sanering van de Brugse Reien. Deze uit pontons bestaande sculptuur is ideaal voor zwemmers, maar biedt ook ruimte voor lezingen, tentoonstellingen en ontspanning. Brugge voert momenteel een hydronautstudie uit om na te gaan hoe de riooloverstorten moeten worden aangepast, zodat er vaker in de Brugse Reien kan worden gezwommen. (Brugge, Langerei)
[EN] For the Bruges Triennial in 2015 Atelier Bow-Wow designed a floating structure that merged thematically with the recent cleaning of the Brugse Reien, the canals in the city centre. This sculpture is made of pontoons and is not only ideal for swimmers, but also offers space for lectures, exhibitions and relaxation. Bruges is currently conducting a hydronaut study to determine how the sewer overflows must be adapted so people can swim in the Bruges canals more often. (Bruges, Langerei)

[NL] Tot voor kort was het schiereiland Sompasaari in Helsinki een industrieterrein, later kwamen er er gratis sauna’s en je kunt er nog steeds zwemmen met fabrieken op de achtergrond. (Helsinki, Sompasaari)
[EN] Until recently the Sompasaari peninsula in Helsinki housed an industrial compound; later came free saunas and one can still swim there now with factories in the background. (Helsinki, Sompasaari)

[NL] Kulosaari is een groen eiland dat deel uitmaakt van Helsinki. Sinds 1982 is het bereikbaar met de metro. (Helsinki, Kulosaari)
[EN] Kulosaari is a green island part of Helsinki. Since 1982 it can be reached via metro. (Helsinki, Kulosaari)

[NL] Onder invloed van de stijgende populariteit van de triatlon, kiezen steeds meer zwemmers voor open water. In een stad als Brugge is het echter niet makkelijk om een zwemplek in een natuurlijke omgeving te vinden. Hier is het zwemmen in een concrete jungle: tussen muren en beton, met hier en daar een plukje afgelijnd en netjes onderhouden groen. (Brugge, Langerei)
[EN] The rising popularity of triathlon makes that increasing numbers of swimmers take to open water. In a city like Bruges it is however not easy to find a swim spot in a natural environment. Here you have to swim in a concrete jungle: between walls and concrete with occasionally a neat patch of trimmed greenery. (Bruges, Langerei)

[NL] Door vervuiling zie je in de Grachten in Amsterdam vrijwel geen zwemmers, op een sporadische dronkenlap na. De betere zwemplekken vind je buiten het stadscentrum. (Amsterdam, Amstel)
[EN] Aside from the sporadic drunk you hardly see any swimmers in the rather polluted canals of Amsterdam. The better swim spots are located outside the city centre. (Amsterdam, Amstel)

[NL] Achter het Museum Tinguely in Bazel gaan mensen het water in. Ze bewaren hun kleren in een ‘wickelfisch’, een waterdichte zak in de vorm van een vis. Deze wordt gebruikt als drijvende houvast als ze zich laten meedrijven op de stroming van de Rijn: kledinghouder en luchtkussen in één. (Bazel, Tinguely)
[EN] People enter the water behind the Tinguely Museum in Basel. They keep their clothes in a ‘wickelfisch’, a watertight bag in the form of a fish. It is used as a floating device when they drift down the current of the Rhine: clothes bag and air pillow in one. (Basel, Tinguely)

[NL] In Helsinki is de verhouding tussen stad en natuur perfect in balans. De afwisseling tussen architectuur en begroeiing is niet strak begrensd zoals in de meeste Europese steden. De overgangen zijn organisch. (Helsinki, Lehtisaari)
[EN] In Helsinki the ratio between city and nature is in perfect balance. The alternation between architecture and greenery is not tightly delineated like in most European cities. The transitions are organic. (Helsinki, Lehtisaari)

[NL] In een bocht in de Aare buiten het centrum bevindt zich Bremgarten bei Bern, een plek die erg populair is bij jongeren omwille van de wilde stroming. Via een tunnel kan je tegen de stroom in wandelen om vervolgens steeds opnieuw de tocht stroomafwaarts te maken. Waterschoenen zijn aan te raden: de keien op de bodem zijn scherp. (Bremgarten bei Bern)
[EN] Bremgarten bei Bern is situated in a curve on the Aare outside the city centre. The place is very popular with young people because of the wild current. Via a tunnel they can walk back upstream to then float downstream again. Water shoes are advisable: the rocks on the bottom are sharp. (Bremgarten bei Bern)

[NL] Als lid van de Langerei Zwemmers in Brugge krijg je een groen zwemmutsje en kan je maandag- en donderdagavond zwemmen in de Damse Vaart. “De vreugde van het zwemmen in open lucht is dat je vrij bent om je weinig zorgen te maken over de regels en dergelijke”, schrijven ze op hun site, maar het reglement dient wel nageleefd te worden. Zo mag je bijvoorbeeld niet alleen zwemmen of in het water gaan als de temperatuur minder dan 15°C bedraagt. (Brugge, Langerei)
[EN] Members of the Langerei Zwemmers in Bruges receive a green swim cap. It allows them to swim on Monday- and Thursday evenings in the Damse Vaart. “The joy of swimming in open air is that you are free to not have to worry about rules and so forth”, they write on their website, but the rules have to be respected. This means that you are not allowed to swim on your own in water if the temperature is less than 15°C. (Bruges, Langerei)

[NL] Met behulp van riet kan water gezuiverd worden zonder chemicaliën. Geen rode ogen of chloor in je haren. Zwemvijver Boekenberg in Deurne trekt zwemmers aan van over het hele land. (Deurne, Boekenbergpark)
[EN] By means of reed fields the water is purified without chemicals. No red eyes or chlorine in your hair. Swim pond Boekenberg in Deurne (Belgium) draws swimmers from all over the country. (Deurne, Boekenbergpark)

[NL] Als het op zwemmen aankomt heerst er in Amsterdam een open en familiaal karakter. Families wandelen vanuit hun voordeur recht naar het water, mensen met woonboten springen vanaf hun terras in de Amstel. (Amsterdam, Amstel)
[EN] In terms of swimming Amsterdam has a very open and family-oriented character. Families walk from their front door straight into the water, people with house boats jump in the Amstel River from their window or terrace. (Amsterdam, Amstel)

[NL] Urban swimming is een sociale bezigheid. Gezelschap is naast aangenaam ook handig om je de glibberige kant op te helpen. Sommige steden zoals Basel voorzien kettingen of touwen om het de zwemmers gemakkelijk te maken. (Bazel, Rijn)
[EN] Urban swimming is a social activity. Company is not only pleasant, but also handy to get you back onto slippery banks. Some cities like Basel provide chains or ropes to make it easier for swimmers. (Basel, Rhine)

[NL] Van bruggen springen is geen goed idee in Brugge. Het water is ondiep en op de bodem kan je vast komen te zitten tussen boomwortels of gevallen fietsen. (Brugge, Langerei)
[EN] Jumping of bridges is not a good idea in Bruges. The water is shallow and on the river bed you can get stuck in tree roots and fallen bikes. (Bruges, Langerei)

[NL] Politie en zwemmers lachen samen tijdens de Brugse Triënnale in 2015. (Brugge, Langerei)
[EN] Police and swimmers having a laugh during the Bruges Triennial in 2015. (Bruges, Langerei)

[NL] In de avond schijnt de zon tussen de wolkenkrabbers door in Wenen. De zalmkleurige stadslucht weerspiegelt in het water, de werknemers van de Verenigde Naties gaan naar huis. (Wenen, Kaiserwasser)
[EN] In the evening the sun shines in between the sky scrapers of Vienna. The salmon colour city sky reflects in the water, the employees of the United Nations go home. (Vienna, Kaiserwasser)

[NL] Laat jezelf fotograferen door Japanse toeristen in Brugge. (Brugge, Langerei)
[EN] Get photographed by Japanese tourists in Bruges. (Bruges, Langerei)

[NL] Tot 2002 was het water in de haven van Kopenhagen te vervuild om in te zwemmen. Nu kan je tot op drie meter diep de bodem zien en met een beetje geluk een zeehond aaien. (Kopenhagen, haven)
[EN] Until 2002 water in the Copenhagen harbour was too polluted to swim. Now you can see as deep as three meters and with a bit of luck even stroke a seal. (Copenhagen, harbour)

[NL] Sinds 2010 organiseren Samuli Kaipiainen (links) en Mikko Leino (rechts) een jaarlijks zwemfestival in juli. Ze tonen zwemmers onbekende zwemplekken in Helsinki. Een week lang komen dertig tot veertig mensen na hun werk samen voor een duik en een drankje. (Helsinki, Kuusiluoto)
[EN] Since 2010 Samuli Kaipiainen (left) and Mikko Leino (right) organize a yearly swim festival in July. They show swimmers unknown swim spot in Helsinki. A week long about thirty to forty people come together after work for a swim and a drink. (Helsinki, Kuusiluoto)

[NL] Al zwemmend wordt de verbondenheid met de natuur sterker. Tussen het riet en met wat slijk tussen de tenen wordt de stad in de verte al snel vergeten. (foto: Helsinki, Kuusiluoto)
[EN] Swimming enforces the bond with nature. Between the reed and with a bit of mud between your toes the distant city is quickly forgotten. (photo: Helsinki, Kuusiluoto)

[NL] Zonnebaders langs de Isar. Verbodsborden weerhouden de urban swimmer er niet van zich in het water te storten. (München, Engelse Tuin)
[EN] Sunbathers along the Isar River in Munich. Prohibitions don’t withhold the urban swimmer from leaping in the water. (Munich, English Garden)

[NL] Finnen staan dicht bij de natuur en zijn heel down to earth. Tussen het zwemmen door warmen ze samen op in de sauna, een intieme omgeving waar zwijgzame types ontdooien en op zachte toon gesproken wordt over de dingen des levens. (Helsinki, Sompasaari)
[EN] Finns are in close proximity to nature and very down to earth. In between the swimming they warm up together in the sauna; an intimate environment where quiet individuals defrost and speak in soft tones about the things of life. (Helsinki, Sompasaari)

[NL] De grote fontein voor het Rijksmuseum in Amsterdam is niet diep genoeg om in te zwemmen, maar wel ideaal als speelbad voor kinderen. (Amsterdam, Rijksmuseum)
[EN] The large fountain at the Rijksmuseum in Amsterdam is not deep enough to swim, but ideal as play bath for children. (Amsterdam, Rijksmuseum)

[NL] Een bezoek aan Sompasauna is gratis in Helsinki. Deze sauna werd gebouwd met afvalhout uit de voormalige industrie en er eveneens mee verwarmd. (Helsinki, Sompasaari)
[EN] In Helsinki a visit to Sompasauna is free. This sauna was built and is heated with left over wood from the former industry. (Helsinki, Sompasaari)

[NL] In Nice vind je een grote variëteit aan bezwembaar water: rivieren, meren en de zee; allemaal binnen handbereik. (Nice, strand)
[EN] In Nice you will find a large variety of swimmable water: rivers, lakes and the sea, all within short distance from the city. (Nice, beach)

[NL] Zwemmers volgen een smal paadje langs de Limmat in Zürich. Ze klimmen op de spoorlijnbrug en springen er daarna vanaf: sommigen zijn ware acrobaten. (Zurich, Unterer Letten)
[EN] Swimmers follow a narrow path along the Limmat in Zürich. They climb on and jump from a railway bridge: some are genuine acrobats. (Zurich, Unterer Letten)

[NL] Langs de randen van Helsinki stikt het van de eilanden, zoals Lehtisaari. De plek bestaat vooral uit bos en kustlijn. De Länsiväyläbrug op de achtergrond. (Helsinki, Lehtisaari)
[EN] Kulosaari is a green island part of Helsinki. Since 1982 it can be reached via metro. (Helsinki, Lehtisaari)

[NL] Tijdens de wintereditie van het Helsinki zwemfestival in januari of februari kan de temperatuur zakken tot -20°C. Met een kettingzaag wordt een gat in het ijs gemaakt om te kunnen zwemmen. Een aangename nagloed blijft heel de dag in je lichaam hangen na een onderdompeling in dit koude water. (Helsinki, Kyyluodontie sauna)
[EN] During the winter edition of the Helsinki swim festival in January or February the temperature can drop to -20°C. With a chain saw people cut a hole in the ice in order to swim. After a dip in the cold water the pleasant afterglow stays in your body the whole day. (Helsinki, Kyyluodontie sauna)

[NL] Deze zijarm van de Thames werd gesaneerd voor de Olympische Spelen in 2012. Twee keer per week wordt hier triatlontraining gehouden. (London, WakeUp Docklands)
[NL] This side branch of the Thames was cleaned for the Olympic Games in 2012. Twice a week there are triathlon trainings. (London, WakeUp Docklands)

[NL] De sterke stroming en de beperkte diepte zorgen ervoor dat de Isar in München niet ideaal is om te bezwemmen, tenzij in de Engelse Tuin. Daar vind je ook een staande golf waar er wordt gesurft. (München, Isar)
[EN] The strong current and the shallow depth make that the Isar River in Munich is not ideal for swimming. In the English Garden there is a standing wave where people surf. (Munich, Isar)

[NL] Vroeg in de ochtend is het nog rustig op de glooiende ligweides langs de Isar in München. Wanneer de zon klimt, trekken de oevers veel zonnebaders aan. Op de linkeroever kan je er veel zonder zwembroekje spotten. (Munchen, Engelse Tuin)
[EN] Early in the morning it is still quiet on the sloping meadows along the Isar River in Munich. As the sun climbs the park attract many sunbathers. On the left bank you can see many without swimming suite. (Munich, English Garden)

[NL] Bij het uitkijkpunt bij Monument aux Morts de Rauba-Capeù in Nice tonen waaghalzen hun springkunsten. (Nice, Monument aux Morts de Rauba-Capeù)
[EN] In Nice, at the look out at Monument aux Morts de Rauba-Capeù many daredevils show their acrobatic skills. (Nice, Monument aux Morts de Rauba-Capeù)

[NL] Een zwemmer kruipt via een smal trapje de kade op in Utrecht. In Nederland is er zo veel water dat wildzwemmen op de meeste plaatsen door de politie wordt getolereerd. (Utrecht, Molenpark)
[EN] Using a small ladder a swimmer climbs back onto the quay in Utrecht. In the Netherlands there is so much water that the police in most places tolerate wild swimming. (Utrecht, Molenpark)

using allyou.net